Vyúčtování záloh

Do schránek vlastníků byl vložen rozpis Vyúčtování ročních zálohových plateb a přehled ostatních položek úhrad za rok 2019.

Případné dotazy k vyúčtování se obracejte na pí. Andreu Jílkovou SBD Nový domov a k vyúčtování dálkových odečtů tepla na IMNES tel.233 336 833

Schůze výboru během karantény

Z důvodu nařízení vlády o karanténě se nebude až do odvolání výbor SVJ scházet. Případné dotazy zasílejte na email výboru SVJ, nebo telefonem na členy výboru SVJ ve stanovenou dobu (čas je na nástěnce).

Společná televizní anténa a DVB-T2

Vážení obyvatelé,

tato zpráva je určena všem uživatelům společné televizní antény (STA). Ti kteří televizi nemají, nebo televizi přijímají pomocí UPC, satelitu a nebo Internetu ji mohou ignorovat.

České Radiokomunikace (CRA) informují, že 27. listopadu 2019 dojde k vypnutí současného standardu pozemního vysílání DVB-T a přepnutí na nový standard DVB-T2 na vysílačích Praha Žižkov a Cukrák.

Od první minuty 28. listopadu 2019 budou programy ČT a Českého rozhlasu v Praze a středních Čechách dostupné výhradně v DVB-T2.

CRA spouštějí zákaznickou linku určenou výhradně pro televizní diváky a přechod na DVB-T2. Linka na telefonním čísle 800 929 929 bude dostupná každý pracovní den od 8:00 – do 20:00. CRA také navázaly užší spolupráci s firmou Datart, jejichž linka na čísle 225 991 000 bude řešit technické dotazy týkající se přijímačů.

Výbor SVJ potvrzuje, že STA je připravena na příjem signálu v normě DVB-T2. Přijímače připravené na tuto normu si tak můžete naladit již dnes.

Za výbor SVJ

Daniel Komrska, člen výboru

Vyúčtování záloha 2018

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytových jednotek,že na schůzi výboru dne 1.dubna 2019 si mohou vyzvednout pro svou bytovou jednotku  Vyúčtování ročních záloh za rok 2018.

Odečet spotřeby vody

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů, že ve dnech 2. – 4. ledna 2019 bude prováděn odečet vodoměrů. Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů o umožnění vstupu do bytu.

Informace k proběhlé revizi plynu

Dne 9.11.2018 byla provedena revize NTL, domovní plynovod včetně připojených spotřebičů v našem domě. Tato revize byla včas oznámena a přesto někteří vlastníci porušili STANOVY a DOMOVNÍ ŘÁD tím,že neumožnili podle Čl.VI.odst.3.8 Stanov a Čl.2.odst.3.DOMOVNÍHO ŘÁDU vstup do bytové jednotky.

Jedná se o bytové jednotky č.13, 25, 41, 54, 59, 61.

Vlastníkům bytových jednotek u kterých byly nalezeny závady, dostali do svých schránek druh závady s termínem odstranění.Doklad o odstranění předají výboru SVJ.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2018

Vážení majitelé bytů,

v pátek 9. 11. od 15:00 do 19:00 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení.

Zpřístupněte prosím v daném termínu vaše byty.

Více informací v přiložené pozvánce.

Zrušení schůze výboru SVJ

Vážení přátelé,

technických důvodů se ruší schůze výboru dne 1. 10. 2018.

Další schůze proběhne v řádném termínu, tzn v pondělí 5. 11. 2018.

Děkujeme za pochopení

Výbor SVJ

Úklid domu

Vážení přátelé,

v termínu 16.7. – 27.7. má paní uklízečka dovolenou.

Děkujeme za pochopení

Výbor SVJ

Hlášení změn vlastníka bytu

Změnu vlastníka bytové jednotky je nutné nahlásit na SBD Nový domov .

Změny eviduje pí. Soňa Hniličková tel.242 488 108, hnilicková@sbdnovydomov.cz