/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Zpráva požární bezpečnosti 2016

Během měsíce ledna proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Zpráva je k dispozici zde: SVJ_PozarniBezpecnost_2016

Nejsou zjištěny žádné nedostatky. Výbor SVJ tímto děkuje všem obyvatelům za dodržování čistoty ve společných prostorách domu.

Zpráva o kontrole plynového zařízení 2015

V prosinci 2015 byla provedena kontrola plynového zařízení v domě Ružinovská 1227/16.

Kompletní zpráva je k dispozici zde: SVJ_Plyn_2015.

Žádáme majitele bytů, aby závady v daných termínech odstranili a doklad o odstranění závady odborným pracovníkem dodali výboru SVJ.

Výbor SVJ doporučuje k odstranění závad využít služeb pana Havla (737 200 927, pavelhavel@atlas.cz).

Stanovisko ÚOOÚ č. 1/2016

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko č. 1/2016 ohledně umístění kamerových systémů v bytových domech.

Dokument je ke stažení zde: UOOU_1-2016