/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Závada vzduchotechniky

Vážení přátelé,

od konce července nefunguje ventilace na stoupačce E.

Jedná se o byty: 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78.

Servisní technik zjistil závadu frekvenčního měniče, musel objednat náhradní.

Rychlost výměny je závislá na dodávce dílu zahraničním dodavatelem.  

Předpokládaný termín opravy je 7.8.-15.8.

Harmonogram rekonstrukce stoupaček

Vážení přátelé,

po celou dobu rekonstrukce je NEZBYTNÉ, aby byl umožněn přístup do bytů. Pracovní doba bude od 7 – 18 hodin.

Voda a odpad nebude funkční zhruba první tři dny. Případně podle potřeby a postupu prací déle. Druhý týden se nebude pracovat až do pátku, záleží na průběhu a náročnosti prací a případných komplikacích.

Kdo má zrekonstruované byt. jádro, ať si připraví náhradní obklady pro případ, že by došlo k poničení stávajících.

STOUPAČKA A:  TERMÍN 22.2.-26.2. a 1.3.-5.3.

byty č. 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74

STOUPAČKA B: TERMÍN 8.3.-12.3. a 15.3.-19.3.

byty č. 1, 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75

STOUPAČKA C: TERMÍN 22.3.-26.3. a 29.3.-2.4.  

byty č. 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 80 

STOUPAČKA D: TERMÍN 5.4.-9.4. a 12.4.-16.4.

byty č. 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 81

STOUPAČKA E: TERMÍN 19.4.-23.4. a 26.4.-30.4.

byty č. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78

STOUPAČKA F: TERMÍN 3.5.-7.5 a 10.5.-14.5.

byty č.  7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79

Kontakt na zhotovitele – pouze v naléhavých  případech!

Jan  Kout, technický ředitel, majitel společnosti 773110221

Lukáš Simon, stavbyvedoucí, vedoucí projektu 608974433

Předem všem děkujeme za spolupráci a trpělivost při této náročné opravě.

Schůze výboru SVJ Březen 2021

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 17:00 – 18:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

  1. Závada výtahu
  2. Chemické WC k zapůjčení
  3. Rekonstrukce stoupačky  D od 5.4.

Usnesení

  1. Začátkem února došlo  k poruše  výtahu. Výbor zajistil jeho okamžitou opravu u  firmy Kone, která stála 188765,70 Kč.
  2. Výbor zakoupil chemické WC. V  případě nařízené karantény po dobu rekonstrukce si ho může kdokoli z domu půjčit. Po použití je nutné WC vrátit v původním stavu!
  3. Rekonstrukce stoupačky D začne o  Velikonočním  pondělí 5.4.

Zpráva požární bezpečnosti 2016

Během měsíce ledna proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Zpráva je k dispozici zde: SVJ_PozarniBezpecnost_2016

Nejsou zjištěny žádné nedostatky. Výbor SVJ tímto děkuje všem obyvatelům za dodržování čistoty ve společných prostorách domu.

Zpráva o kontrole plynového zařízení 2015

V prosinci 2015 byla provedena kontrola plynového zařízení v domě Ružinovská 1227/16.

Kompletní zpráva je k dispozici zde: SVJ_Plyn_2015.

Žádáme majitele bytů, aby závady v daných termínech odstranili a doklad o odstranění závady odborným pracovníkem dodali výboru SVJ.

Výbor SVJ doporučuje k odstranění závad využít služeb pana Havla (737 200 927, pavelhavel@atlas.cz).

Stanovisko ÚOOÚ č. 1/2016

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal stanovisko č. 1/2016 ohledně umístění kamerových systémů v bytových domech.

Dokument je ke stažení zde: UOOU_1-2016