/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na shromáždění SVJ 11/2022

dne 9.11. 2022 v 18.30 h. se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227.

Místo konání:

přízemí domu Ružinovská 1227

Program:

 1. Volba  zapisovatele
 2. Volba  sčítací komise
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Návrh změny stanov a schválení nového znění
 5. Volba předsedy SVJ
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Návrh refinancování úvěru za rekonstrukci stoupaček
 8. Projednání podmínek distribuce ročního vyúčtování zálohových plateb
 9. Prezentace projektu fotovoltaické elektrárny na střeše domu – pan Čížek
 10. Projednání návrhu na vyčištění topné soustavy
 11. Hlasování
 12. Usnesení
 13. Diskuse
 14. Závěr

Toto shromáždění je velmi důležité. Je nutné schválit nové vedení SVJ. Přijďte prosím v hojném počtu.

Pokud se z vážného důvodu nemůžete zúčastnit. Udělte svému zástupci plnou moc. Plná moc nemusí být úředně ověřená.