/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Leden 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

  1. Výměna zpátečky teplé vody
  2. Odečty vody 
  3. Oprava schodů u zadního vchodu
  4. Zvýšení ceny za odvoz odpadu
  5. Kontejnerové stání

Usnesení

  1. V období od 12.1.-15.1. proběhne v technickém podlaží výměna vodorovné zpátečky teplé vody. Důvodem je její časté praskání. Cena je 78 743,- Kč včetně DPH. Vodorovná část potrubí nebyla součástí  rekonstrukce stoupaček v r. 2021.
  2. Pravidelné odečty teplé a studené vody proběhnou 4.-6.1.2022 v odpoledních hodinách. Prosíme o zpřístupnění bytů.
  3. Pan Beneš zjistí možnosti opravy schodů u zadního vchodu domu u zhotovitele.
  4. Od 1.1. 2022 se  zvyšuje cena za  odvoz odpadu. Po zjištění konečné ceny bude nutné vlastníkům upravit měsíční poplatky. 
  5.  S ohledem na  vyšší cenu odvozu odpadu přistoupí výbor k uzamčení kontejnerového stání. Pan Beneš zjistí na stavebním odboru městské části současné možnosti pronájmu pozemku pod kontejnerovým stáním. Výbor následně zajistí projekt a realizaci nového kontejnerového stání. Výbor  bude  průběžně  informovat o vývoji akce a její ceně.