/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Vyúčtování záloha 2018

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytových jednotek,že na schůzi výboru dne 1.dubna 2019 si mohou vyzvednout pro svou bytovou jednotku  Vyúčtování ročních záloh za rok 2018.

Odečet spotřeby vody

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů, že ve dnech 2. – 4. ledna 2019 bude prováděn odečet vodoměrů. Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů o umožnění vstupu do bytu.

Informace k proběhlé revizi plynu

Dne 9.11.2018 byla provedena revize NTL, domovní plynovod včetně připojených spotřebičů v našem domě. Tato revize byla včas oznámena a přesto někteří vlastníci porušili STANOVY a DOMOVNÍ ŘÁD tím,že neumožnili podle Čl.VI.odst.3.8 Stanov a Čl.2.odst.3.DOMOVNÍHO ŘÁDU vstup do bytové jednotky.

Jedná se o bytové jednotky č.13, 25, 41, 54, 59, 61.

Vlastníkům bytových jednotek u kterých byly nalezeny závady, dostali do svých schránek druh závady s termínem odstranění.Doklad o odstranění předají výboru SVJ.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2018

Vážení majitelé bytů,

v pátek 9. 11. od 15:00 do 19:00 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení.

Zpřístupněte prosím v daném termínu vaše byty.

Více informací v přiložené pozvánce.

Zrušení schůze výboru SVJ

Vážení přátelé,

technických důvodů se ruší schůze výboru dne 1. 10. 2018.

Další schůze proběhne v řádném termínu, tzn v pondělí 5. 11. 2018.

Děkujeme za pochopení

Výbor SVJ

Úklid domu

Vážení přátelé,

v termínu 16.7. – 27.7. má paní uklízečka dovolenou.

Děkujeme za pochopení

Výbor SVJ

Hlášení změn vlastníka bytu

Změnu vlastníka bytové jednotky je nutné nahlásit na SBD Nový domov .

Změny eviduje pí. Soňa Hniličková tel.242 488 108, hnilicková@sbdnovydomov.cz

Změna termínu květnové schůze výboru SVJ

Z důvodu státního svátku se posouvá pravidelná schůze výboru SVJ na středu 9. 5. 2018.

Kdo si ještě nevyzvedl vyúčtování záloh 2017, ať se dostaví v tento den od 18:30 do 20:00.

Revize plynového zařízení Listopad 2017

Dne 21. 11. 2017 proběhne ve všech bytech revize plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 sb.

Práce bude zahájena v 16:00 a ukončena v cca 20:00.

Výbor SVJ žádá o umožnění vstupu do bytu.

Revize plynového zařízení bude provedena prostřednictvím pana Pavla Havla – č. osvědčení 10947/2/13/R-PZ-f,g

Havárie na rozvodu teplé vody

Aktualizace: Závada je již odstraněna.

Vážení obyvatelé,

dne 9. 10. 2017 došlo k havárií v rozvodu teplé vody (jižní sekce, byty 3+1).

Teplá voda je v současné chvíli vypnuta a pracuje se na odstranění závady.

V současné chvíli (6:23) není znám přesný termín odstranění závady.

Výbor SVJ