/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Hlasování per rollam k rekonstrukci stoupaček

Vážení majitelé bytů,

byl vytvořen dokument „Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění – per rollam„. Je určen k hlasování o výměně stoupaček teplé a studené vody.

Jeho tištěná verze je vhozena do schránek. Elektronická verze je ke stažení zde.

Prosíme a vyplnění a odevzdání dokumentu obratem. Zrychlíte tak začátek rekonstrukce.

Rekonstrukce stoupaček – hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

výbor v minulých dnech kontaktoval 6 firem ohledně rekonstrukce stoupaček. Zástupci dvou firem náš objekt prohlédli. Počátkem příštího týdne přijdou na prohlídku další 4 firmy.

Výbor zatím obdržel 2 nabídky na rekonstrukci.

Ve fondu oprav je cca 2 400 000 Kč. Předpokládaná celková cena rekonstrukce stoupaček teplé a studené vody je maximálně
1 100 000 Kč.

Finanční náročnost rekonstrukce přesahuje pravomoci výboru. Proto je nutné získat souhlas členů SVJ na čerpání financí z fondu oprav.

Svolat schůzi členů SVJ je možno nejdříve 14 dní od zveřejnění pozvánky. Protože chceme rekonstrukci realizovat co nejdříve, výbor rozhodl využít možnosti hlasovat způsobem per rollam.               

Hlasování probíhá dokumentem, který majitel bytu vlastnoručně vyplní, podepíše a odevzdá výboru. Není potřeba ověřený podpis. Naskenovaný dokument je možné poslat e-mailem.

V nejbližších dnech bude dokument vytvořen a vložen do schránek. Elektronická verze bude ke stažení na stránkách SVJ.

Dokument per rollam je třeba obratem vyplnit a odevzdat, aby mohl výbor ve spolupráci s kontrolní komisí co nejdříve konat.

Rekonstrukce stoupaček vody

Vážení obyvatelé,

bylo zjištěno, že poslední rekonstrukce stoupaček vody proběhla neodborně. Na teplou vodu bylo použito potrubí nevyhovující tlakové třídy PN 16, místo PN 20. Dále nebyly vytvořeny dilatační smyčky, nutné pro kompenzování tepelné roztažnosti materiálu. Potrubí není ukotveno ke zdi. Není tedy možné potrubí částečně vyměnit a proto bude teplá voda i nadále vypnutá.

Na základě diskusí s dodavateli je zřejmé, že není možné uskutečnit celkovou rekonstrukci stoupaček, odpadů a plynu v dohledné době. Nejbližší volné termíny jsou příští rok.

Výbor se nyní soustředí na vyjednání rekonstrukce pouze stoupaček vody, která by mohla být uskutečněna dříve.

Rekonstrukce bude vyžadovat zpřístupnit prostor šachty stoupaček. Výměnu nelze provádět inspekčními okénky.

Výbor jedná s šesti dodavateli, kteří chodí na prohlídky objektu. Prosíme o případné zpřístupnění bytů.

Dejte nám prosím vědět, pokud máte kontakt na firmu, která by mohla výměnu vody případně uskutečnit v co nejbližším termínu. 

V pondělí 7. 9. 2020 budou zveřejněny aktuální informace o průběhu jednání.

Vyúčtování záloh

Do schránek vlastníků byl vložen rozpis Vyúčtování ročních zálohových plateb a přehled ostatních položek úhrad za rok 2019.

Případné dotazy k vyúčtování se obracejte na pí. Andreu Jílkovou SBD Nový domov a k vyúčtování dálkových odečtů tepla na IMNES tel.233 336 833

Schůze výboru během karantény

Z důvodu nařízení vlády o karanténě se nebude až do odvolání výbor SVJ scházet. Případné dotazy zasílejte na email výboru SVJ, nebo telefonem na členy výboru SVJ ve stanovenou dobu (čas je na nástěnce).

Společná televizní anténa a DVB-T2

Vážení obyvatelé,

tato zpráva je určena všem uživatelům společné televizní antény (STA). Ti kteří televizi nemají, nebo televizi přijímají pomocí UPC, satelitu a nebo Internetu ji mohou ignorovat.

České Radiokomunikace (CRA) informují, že 27. listopadu 2019 dojde k vypnutí současného standardu pozemního vysílání DVB-T a přepnutí na nový standard DVB-T2 na vysílačích Praha Žižkov a Cukrák.

Od první minuty 28. listopadu 2019 budou programy ČT a Českého rozhlasu v Praze a středních Čechách dostupné výhradně v DVB-T2.

CRA spouštějí zákaznickou linku určenou výhradně pro televizní diváky a přechod na DVB-T2. Linka na telefonním čísle 800 929 929 bude dostupná každý pracovní den od 8:00 – do 20:00. CRA také navázaly užší spolupráci s firmou Datart, jejichž linka na čísle 225 991 000 bude řešit technické dotazy týkající se přijímačů.

Výbor SVJ potvrzuje, že STA je připravena na příjem signálu v normě DVB-T2. Přijímače připravené na tuto normu si tak můžete naladit již dnes.

Za výbor SVJ

Daniel Komrska, člen výboru

Vyúčtování záloha 2018

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytových jednotek,že na schůzi výboru dne 1.dubna 2019 si mohou vyzvednout pro svou bytovou jednotku  Vyúčtování ročních záloh za rok 2018.

Odečet spotřeby vody

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů, že ve dnech 2. – 4. ledna 2019 bude prováděn odečet vodoměrů. Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů o umožnění vstupu do bytu.

Informace k proběhlé revizi plynu

Dne 9.11.2018 byla provedena revize NTL, domovní plynovod včetně připojených spotřebičů v našem domě. Tato revize byla včas oznámena a přesto někteří vlastníci porušili STANOVY a DOMOVNÍ ŘÁD tím,že neumožnili podle Čl.VI.odst.3.8 Stanov a Čl.2.odst.3.DOMOVNÍHO ŘÁDU vstup do bytové jednotky.

Jedná se o bytové jednotky č.13, 25, 41, 54, 59, 61.

Vlastníkům bytových jednotek u kterých byly nalezeny závady, dostali do svých schránek druh závady s termínem odstranění.Doklad o odstranění předají výboru SVJ.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2018

Vážení majitelé bytů,

v pátek 9. 11. od 15:00 do 19:00 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení.

Zpřístupněte prosím v daném termínu vaše byty.

Více informací v přiložené pozvánce.