Výpadky v dodávce vody

Vážení obyvatelé,

pražské vodovody a kanalizace řeší havárii ve Štůrově ulici. Z tohoto důvodu kolísá dodávka vody do našeho domu.

Pro bližší informace o průběhu opravy sledujte www.pvk.cz.

Závada výtahu

Vážení obyvatelé,

jeden z našich výtahů má závadu. Závadu jsme se pokusili odstranit za telefonické pomoci technika firmy Kone. Závadu se žel nepodařilo odstranit a je nutný odborný servisní zásah.

Servisní zásah proběhne v úterý 14. 4. 2020.

Do té doby mějte prosím strpení při čekání na výtah.

Výměna vodoměrů Leden 2020

Vážení obyvatelé,

ve dnech 8. 1. a 9. 1. 2020 proběhne v našem domě výměna vodoměrů. Výbor žádá o zpřístupnění bytů.

Přesný harmonogram a další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Změna termínu květnové schůze výboru SVJ

Z důvodu státního svátku se posouvá pravidelná schůze výboru SVJ na středu 9. 5. 2018.

Kdo si ještě nevyzvedl vyúčtování záloh 2017, ať se dostaví v tento den od 18:30 do 20:00.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2016

Dne 28. 11. 2016 (pondělí) bude v bytech provedena dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. kontrola plynového zařízení. Výbor žádá o umožnění vstupu do bytů.

Práce bude zahájena v 16:15 a ukončena v cca 20:00 hodin.

Více informací je v přiloženém dokumentu: scan_20161102_144550323

Odstávka teplé vody

V pondělí 24.10.2016 bude zastaven přívod teplé vody do bytů v sekci 3+1 severovýchod a 2+kk během dopoledne z důvodu výměny provizorně opravených stoupaček teplé vody.

Děkujeme za pochopení.

Konec topné sezóny

Výbor SVJ upozorňuje všechny vlastníky a nájemníky bytů, že po ukončení topné sezóny je nutné nastavit u všech topných těles v bytě nejvyšší stupeň (5) na regulačním ventilu. Tímto nastavením předejtete poškození ventilu.

Pořádek a čistota v domě

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů v Ružinovské 1227/16, aby neodkládali větší předměty mimo kontejnery na směsný odpad. K odložení těchto předmětů mohou použít přistavený kontejner městskou částí Praha 4 nebo využít sběrného dvora proti poště v horní části sídliště.

Při odložení u kontejnerů na směsný odpad porušují Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, kdy podle § 29 odst.2. je možné udělení pokuty až do výše 100.000.-Kč.

Výbor SVJ žádá ,,hrdinu“, který v pondělí 16.března 2015 vandalismem poškodil ovládací panel u levého výtahu, aby se mužně ke svému činu přiznal a uhradil finanční částku, kterou musíme všichni společně zaplatit.

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů, aby si vážili výborného stavu našeho domu a svévolně jej nepoškozovali.

Dále vás žádáme, abyste při odchodu z domu zkontrolovali, zda se dveře zavřely. V poslední době jsou často dveře otevřené. Dodržováním této kontroly dveří zabráníte vstupu nežádoucích osob.

Děkujeme

Za výbor SVJ Jiří Beneš, předseda výboru

Upozornění na výpadku elektrického proudu

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů,že při výměně elektrických kabelů v rozvaděčích může i během dne docházet ke krátkodobému vypnutí proudu u jednotlivých bytů.

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů o pochopení.

Odečty vody a kontrola plynu

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemníky bytů na:

  1. Kontejner na odpad bude přistaven 19.12.2014 na obvyklém místě na rohu Ružinovské a Kukučinovi ul.od 16:00 do 20:00 hod.
  2. V lednu od 8.1.do 16.1.2015 se bude provádět odečet spotřeby teplé a studené vody. Výbor SVJ žádá o umožnění vstupu do bytu k odečtům vody.
  3. V listopadu 2014 byla provedena kontrola plynu v jednotlivých bytech. Výbor upozorní jednotlivé vlastníky bytů u kterých byla zjištěna závada s termínem jejich odstraněním (odstranění si hradí vlastník bytu). Pokud již došlo k odstranění závady, předejte výboru doklad o odstranění závady.