/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Rekonstrukce stoupaček – hlasování per rollam

Vážení členové SVJ,

výbor v minulých dnech kontaktoval 6 firem ohledně rekonstrukce stoupaček. Zástupci dvou firem náš objekt prohlédli. Počátkem příštího týdne přijdou na prohlídku další 4 firmy.

Výbor zatím obdržel 2 nabídky na rekonstrukci.

Ve fondu oprav je cca 2 400 000 Kč. Předpokládaná celková cena rekonstrukce stoupaček teplé a studené vody je maximálně
1 100 000 Kč.

Finanční náročnost rekonstrukce přesahuje pravomoci výboru. Proto je nutné získat souhlas členů SVJ na čerpání financí z fondu oprav.

Svolat schůzi členů SVJ je možno nejdříve 14 dní od zveřejnění pozvánky. Protože chceme rekonstrukci realizovat co nejdříve, výbor rozhodl využít možnosti hlasovat způsobem per rollam.               

Hlasování probíhá dokumentem, který majitel bytu vlastnoručně vyplní, podepíše a odevzdá výboru. Není potřeba ověřený podpis. Naskenovaný dokument je možné poslat e-mailem.

V nejbližších dnech bude dokument vytvořen a vložen do schránek. Elektronická verze bude ke stažení na stránkách SVJ.

Dokument per rollam je třeba obratem vyplnit a odevzdat, aby mohl výbor ve spolupráci s kontrolní komisí co nejdříve konat.

Teplá voda uzavřena do odvolání

Vzhledem ke kritickému stavu stoupaček teplé vody, jsme nuceni přistoupit k drastickému řešení.

Do odvolání bude uzavřena teplá voda.

O dalších krocích vás budeme brzo informovat

Vypínání teplé vody

Vážení obyvatelé,
rozvody teplé vody v našem domě jsou v havarijním stavu. Během měsíce srpna došlo každý týden minimálně k jedné havárii.


Výbor intenzivně hledá firmu na výměnu rozvodů teplé a studené vody spolu s plynem, odpadem a dešťovodem.


Ve snaze předejít dalším haváriím se bude pravidelně vypínat přívod teplé vody od 22:30 do 6:00.


K první odstávce dojde v neděli 23. srpna 2020.

Výpadky v dodávce vody

Vážení obyvatelé,

pražské vodovody a kanalizace řeší havárii ve Štůrově ulici. Z tohoto důvodu kolísá dodávka vody do našeho domu.

Pro bližší informace o průběhu opravy sledujte www.pvk.cz.

Závada výtahu

Vážení obyvatelé,

jeden z našich výtahů má závadu. Závadu jsme se pokusili odstranit za telefonické pomoci technika firmy Kone. Závadu se žel nepodařilo odstranit a je nutný odborný servisní zásah.

Servisní zásah proběhne v úterý 14. 4. 2020.

Do té doby mějte prosím strpení při čekání na výtah.

Výměna vodoměrů Leden 2020

Vážení obyvatelé,

ve dnech 8. 1. a 9. 1. 2020 proběhne v našem domě výměna vodoměrů. Výbor žádá o zpřístupnění bytů.

Přesný harmonogram a další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Změna termínu květnové schůze výboru SVJ

Z důvodu státního svátku se posouvá pravidelná schůze výboru SVJ na středu 9. 5. 2018.

Kdo si ještě nevyzvedl vyúčtování záloh 2017, ať se dostaví v tento den od 18:30 do 20:00.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2016

Dne 28. 11. 2016 (pondělí) bude v bytech provedena dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. kontrola plynového zařízení. Výbor žádá o umožnění vstupu do bytů.

Práce bude zahájena v 16:15 a ukončena v cca 20:00 hodin.

Více informací je v přiloženém dokumentu: scan_20161102_144550323

Odstávka teplé vody

V pondělí 24.10.2016 bude zastaven přívod teplé vody do bytů v sekci 3+1 severovýchod a 2+kk během dopoledne z důvodu výměny provizorně opravených stoupaček teplé vody.

Děkujeme za pochopení.

Konec topné sezóny

Výbor SVJ upozorňuje všechny vlastníky a nájemníky bytů, že po ukončení topné sezóny je nutné nastavit u všech topných těles v bytě nejvyšší stupeň (5) na regulačním ventilu. Tímto nastavením předejtete poškození ventilu.