/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Červen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

  1. Pojistná událost – výtah
  2. Převod peněz ze spořícího účtu
  3. Přechod statutárního orgánu pod SBD Nový domov

Usnesení

  1. Pojistná událost, porucha výtahu, byla  kladně vyřízena. Pojišťovna  vyplatí  SVJ částku 190 103,- Kč. 
  2. Výbor SVJ  převedl ze spořícího účtu na běžný účet částku 240 000,- Kč.  Důvodem je  vytvoření preventivní rezervy na běžném účtě v souvislosti se zvýšením  cen energií.
  3. Výbor  se s konečnou  platností dohodl na přechodu statutárního orgánu  pod SBD Nový domov. Bude nutné odhlasovat  změnu stanov a zvolit nové členy statut. org. Za tímto účelem se uskuteční ve středu 5.10. shromáždění SVJ.