/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Odečet spotřeby vody

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky a nájemce bytů, že ve dnech 2. – 4. ledna 2019 bude prováděn odečet vodoměrů. Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemce bytů o umožnění vstupu do bytu.