Vyhazování odpadků z oken

Vážení obyvatelé,

okolí domu a parapety bytů znečišťují a hyzdí odpadky vyhazované z oken našeho domu. Jedná se o potraviny, zbytky jídel, nedopalky od cigaret a například i vlasy.

Žádáme o dodržování základních hygienických návyků a slušného chování.

Odpadky patří do popelnic.

Výměna vodoměrů Leden 2020

Vážení obyvatelé,

ve dnech 8. 1. a 9. 1. 2020 proběhne v našem domě výměna vodoměrů. Výbor žádá o zpřístupnění bytů.

Přesný harmonogram a další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Pozvánka na shromáždění SVJ 2019

Dne 27. 11. 2019 v 18:30 se uskuteční v přízemí našeho domu schůze SVJ. Více v přiložené pozvánce.

Kontrola plynového zařízení 2019

Vážení majitelé a obyvatelé bytů,

ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 14:00 do 18:30 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 sb.

Výbor tímto žádá o zpřístupnění bytů v daném čase.

Vyúčtování záloha 2018

Výbor SVJ upozorňuje vlastníky bytových jednotek,že na schůzi výboru dne 1.dubna 2019 si mohou vyzvednout pro svou bytovou jednotku  Vyúčtování ročních záloh za rok 2018.

Pozvánka na shromáždění SVJ

Vážení majitelé bytových jednotek, zveme vás na pravidelné shromáždění SVJ .

KDY:

Dne 28.11. 2018 v 18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

přízemí domu Ružinovská 1227/16, Praha 4 – Krč

PROGRAM:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele.
 2. Finance
  1. Informace o hospodaření, viz. příloha č. 1 a hospodářském výsledku za rok 2017.
  2. Hlasování o odsouhlasení a převodu HV do fondu oprav.
  3. Stav účtů a fondu oprav.
  4. Informace o průběhu splácení úvěru.
 3. Volba člena kontrolní komise
 4. Informace o provedených opravách a seznámení s plánovanými opravami.
 5. Společné prostory domu v přízemí – změna na bytovou jednotku.
 6. Diskuse a usnesení.
 7. Ukončení shromáždění.

Pokud se nebudete moci zúčastnit shromáždění SVJ, využijte prosím plné moci (viz. přiložená pozvánka)
k Vašemu zastoupení.

Kontrola plynového zařízení Listopad 2018

Vážení majitelé bytů,

v pátek 9. 11. od 15:00 do 19:00 proběhne v našem domě kontrola plynového zařízení.

Zpřístupněte prosím v daném termínu vaše byty.

Více informací v přiložené pozvánce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb SBD Nový Domov

Výbor SVJ Ružinovská 1227 tímto vyzývá majitle bytů, aby ve vlastním zájmu udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb pro správní bytové družstvo Nový Domov (Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4).

SBD Nový Domov pro SVJ Ružinovská 1227 zajištuje řadu služeb včetně ročního vyúčtování zálohových plateb.

V případě neudělení souhlasu s vámi SBD Nový Domov nebude moci po 25. 5. 2018 komunikovat.

Souhlas je nutné zaslat Českou poštou, nebo osobně doručit do sídla družstva (sekretariátu ŘD).

Formulář pro udělení souhlasu je k dispozici zde:
GDPR_NovyDomov_3-2018

Vyúčtování ročních zálohových plateb 2017

Vážení majitelé bytů,

SBD Nový Domov nám doručilo vyúčtování ročních zálohových plateb za rok 2017 spolu s formulářem na souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb.

Tímto vás žádáme, abyste si v níže uvedených dnech vyzvedli oba dokumenty v kanceláři SVJ.

 • Pondělí, 16. 4. 2018, 18:30 – 20:00
 • Úterý, 17. 4. 2018, 18:30 – 20:00
 • Středa, 18. 4. 2018, 18:30 – 20:00

Odečet spotřeby vody

Vážení majitelé bytů,

ve dnech 3. – 5. ledna 2018 bude probíhat odečet spotřeby teplé a studené vody.

Žádáme o umožnění přístupu k vodoměrům.

Za výbor SVJ

Jiří Beneš, předseda výboru