/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2022

Místo: kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Peter Laciak

Omluveni: Jiří Beneš

Program jednání

  1. Příprava shromáždění SVJ
  2. Závada na vzduchotechnice
  3. Zvýšení ceny pojištění domu

Usnesení

  1. Výbor připravuje v součinnosti s SBD Nový domov podklady pro shromáždění. Termín shromáždění je nově stanoven na středu 9.11. 
  2. Nahlášená závada vzduchotechniky na SV a SZ bytech stále trvá. Čekáme na dodání náhradních dílů potřebných k opravě. Termín zatím není znám.
  3. Od 1.1. 2023 bude zvýšena cena pojištění domu na dvojnásobek stávající ceny.