/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Září 2022

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

  1. Závada vzduchotechniky -severní byty
  2. Závada pravého výtahu
  3. Nový kontakt na výbor SVJ
  4. Zvýšení ceny pojištění objektu
  5. Úprava stanov

Usnesení

  1. V  SV a SZ bytech nefunguje vzduchotechnika. Závadu již řeší zhotovitel. O termínu opravy vás  budeme informovat.
  2. Při preventivní kontrole firmou KONE bylo zjištěno pár závad na pravém výtahu. Výbor objedná opravu.
  3.  Nová e-mailová adresa na všechny členy výboru: ruzinovska1227@gmail.com
  1. Od 1.1.2023 dojde ke zvýšení ceny pojištění objektu. O konkrétní ceně budeme informovat po skončení jednání s předsedou SBD Nový domov.
  2. Výbor pracuje na  úpravách stanov ve spolupráci s SBD Nový domov, které jsou nutné pro převod statutárního orgánu pod SBD Nový  domov.