/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Září 2022

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Závada vzduchotechniky -severní bytyZávada pravého výtahuNový kontakt na výbor SVJZvýšení ceny pojištění objektuÚprava stanov

Usnesení

V  SV a SZ bytech nefunguje vzduchotechnika. Závadu již řeší zhotovitel. O termínu opravy vás  budeme informovat.Při preventivní kontrole firmou KONE […]

Schůze výboru SVJ Červen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Pojistná událost – výtahPřevod peněz ze spořícího účtuPřechod statutárního orgánu pod SBD Nový domov

Usnesení

Pojistná událost, porucha výtahu, byla  kladně vyřízena. Pojišťovna  vyplatí  SVJ částku 190 103,- Kč. Výbor […]

Zvýšení záloh na provozní náklady

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

zvýšení měsíčních záloh na provozní náklady domu se podařilo uskutečnit již od 1.6.2022. Nové předpisy obdržíte do schránek.

Od ledna 2022 došlo ke zvýšení cen za dodávky vody a tepla následovně:

Studená voda + 10%

Teplá voda + 30%

Dodávané teplo + 30 %

Upravte si  prosím zálohy dle svých spotřeb, viz. […]

Shromáždění SVJ Duben 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Den konání: 27. 4. 2022 od 18:30 hod.Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovyÚčast: 42 vlastníků jednotek což činí 52,83%.Shromáždění je schopné usnášení.Program schůze:

Volba sčítací komise a zapisovateleAktuální stav financí, převod HV do FOZpráva kontrolní komisePlánované opravyZvýšení nákladů na provoz domuVolba nového […]

Pozvánka na shromáždění SVJ 2022

dne 27.4. 2022 v 18.30 h. se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227.

Místo konání:

přízemí domu Ružinovská 1227

Program schůze

Úvod Volba sčítací komise a zapisovateleAktuální stav financí a převod HV do fondu opravZpráva kontrolní komisePlánované  opravyZvýšení nákladů na provoz  domu  Volba nového výboru SVJVarianta převodu statutárního orgánu na SBD Nový domovVolba domovníka […]

Schůze výboru SVJ Duben 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Příprava shromáždění SVJVyúčtování ročních zálohových plateb

Usnesení

Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022 od 18.30 hod. Do dnešního dne se žádný kandidát do nového výboru nepřihlásil. Výbor na […]

Schůze výboru SVJ Březen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

Příprava shromáždění SVJStatutární orgán prostřednictvím SBD Nový domovZemnění plynoměrůTřídění odpaduNová smlouva s SBD o správě 

Usnesení

Shromáždění SVJ proběhne ve středu 27.4. 2022. Zásadním bodem k projednání bude […]

Schůze výboru SVJ Únor 2022

7. února 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

Omluven: Peter Laciak

Program jednání

Zvýšení mzdy za úklidKontejnerové stání SBD Nový Domov – schůzka výborů SVJZemnění plynoměrů v bytechNefunkčnost ventilu  u plynoměruPytle  odpadků na chodbě

Usnesení

Vzhledem k růstu cen […]

Schůze výboru SVJ Leden 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Výměna zpátečky teplé vodyOdečty vody Oprava schodů u zadního vchoduZvýšení ceny za odvoz odpaduKontejnerové stání

Usnesení

V období od 12.1.-15.1. proběhne v technickém podlaží výměna vodorovné zpátečky teplé vody. Důvodem […]

Schůze výboru SVJ Prosinec 2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 21:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Dodatečná kontrola plynuOdečty vody 

Usnesení

Dodatečná kontrola  plynu a plynových zařízení proběhne ve středu 8.12. Týká se pouze bytů č. 6, 41,63.Pravidelné odečty teplé a studené vody proběhnou 4.-6.1.2022 […]