/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na shromáždění SVJ 6/2023

P O Z V Á N K A

Předseda SVJ – SBD Nový Domov s.r.o.

se sídlem Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4 -Nusle, IČ: 09565621ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

organizuje

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEKSpolečenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, IČ: 26485541

(dále jen „SVJ“)

Místo konání: ZŠ U […]

Odečty spotřeby vody

Vedení SVJ Ružinovská 1227 upozorňuje vlastníky a nájemníky bytů, že ve dnech 2. – 6. ledna bude p. Jiří Beneš provádět odečty spotřeby vody v bytech. Žádáme proto o umožnění vstupu k vodoměrům v bytech. Děkujeme za pochopení.

Vedení SVJ Ružinovská 1227.

Shromáždění SVJ Listopad 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16

Pořádá: výbor Společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16 (SVJ)Den konání: 9. 11. 2022 od 18:30 hod.Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovyHosté: Ing. Zajacová a Ing. Štulík – zástupci SBD Nový domov, s.r.o.Účast: 56% vlastníků jednotekShromáždění je schopno usnášeníProgram schůze:

Volba zapisovateleVolba sčítací komiseVolba […]

Pozvánka na shromáždění SVJ 11/2022

dne 9.11. 2022 v 18.30 h. se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227.

Místo konání:

přízemí domu Ružinovská 1227

Program:

Volba  zapisovateleVolba  sčítací komiseVolba ověřovatele zápisuNávrh změny stanov a schválení nového zněníVolba předsedy SVJZpráva kontrolní komiseNávrh refinancování úvěru za rekonstrukci stoupačekProjednání podmínek distribuce ročního vyúčtování zálohových platebPrezentace projektu fotovoltaické elektrárny na střeše domu – […]

Schůze výboru SVJ Říjen 2022

Místo: kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Ivana Dezortová, Peter Laciak

Omluveni: Jiří Beneš

Program jednání

Příprava shromáždění SVJZávada na vzduchotechniceZvýšení ceny pojištění domu

Usnesení

Výbor připravuje v součinnosti s SBD Nový domov podklady pro shromáždění. Termín shromáždění je nově stanoven na středu 9.11. Nahlášená závada vzduchotechniky na SV a SZ bytech […]

Schůze výboru SVJ Září 2022

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Závada vzduchotechniky -severní bytyZávada pravého výtahuNový kontakt na výbor SVJZvýšení ceny pojištění objektuÚprava stanov

Usnesení

V  SV a SZ bytech nefunguje vzduchotechnika. Závadu již řeší zhotovitel. O termínu opravy vás  budeme informovat.Při preventivní kontrole firmou KONE […]

Schůze výboru SVJ Červen 2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Peter Laciak

Program jednání

Pojistná událost – výtahPřevod peněz ze spořícího účtuPřechod statutárního orgánu pod SBD Nový domov

Usnesení

Pojistná událost, porucha výtahu, byla  kladně vyřízena. Pojišťovna  vyplatí  SVJ částku 190 103,- Kč. Výbor […]

Zvýšení záloh na provozní náklady

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

zvýšení měsíčních záloh na provozní náklady domu se podařilo uskutečnit již od 1.6.2022. Nové předpisy obdržíte do schránek.

Od ledna 2022 došlo ke zvýšení cen za dodávky vody a tepla následovně:

Studená voda + 10%

Teplá voda + 30%

Dodávané teplo + 30 %

Upravte si  prosím zálohy dle svých spotřeb, viz. […]

Shromáždění SVJ Duben 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Den konání: 27. 4. 2022 od 18:30 hod.Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovyÚčast: 42 vlastníků jednotek což činí 52,83%.Shromáždění je schopné usnášení.Program schůze:

Volba sčítací komise a zapisovateleAktuální stav financí, převod HV do FOZpráva kontrolní komisePlánované opravyZvýšení nákladů na provoz domuVolba nového […]

Pozvánka na shromáždění SVJ 2022

dne 27.4. 2022 v 18.30 h. se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227.

Místo konání:

přízemí domu Ružinovská 1227

Program schůze

Úvod Volba sčítací komise a zapisovateleAktuální stav financí a převod HV do fondu opravZpráva kontrolní komisePlánované  opravyZvýšení nákladů na provoz  domu  Volba nového výboru SVJVarianta převodu statutárního orgánu na SBD Nový domovVolba domovníka […]