/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Shromáždění SVJ Duben 2022

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Ružinovská 1227/16

Den konání: 27. 4. 2022 od 18:30 hod.
Místo konání: Ružinovská 1227/16, 142 00 Praha 4, přízemí budovy
Účast: 42 vlastníků jednotek což činí 52,83%.
Shromáždění je schopné usnášení.
Program schůze:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele
 2. Aktuální stav financí, převod HV do FO
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Plánované opravy
 5. Zvýšení nákladů na provoz domu
 6. Volba nového výboru SVJ
 7. Volba domovníka objektu
 8. Návrh instalace solárních panelů
 9. Usnesení
 10. Ukončení shromáždění
 11. Sčítací komise ve složení paní Kamarádová, pan Sháněl. Zvoleni 100%
  Zapisovatel paní Dezortová. Zvolena 100%
 12. HV 2021 ve výši 3 271,- Kč. Bude převeden do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Souhlas 100 %.
 13. Pan Červenka předloží zprávu kontrolní komise do konce června
 14. Plánovaná oprava schodů u zadního vchodu
 15. Z důvodu růstu cen přistupujeme ke zvýšení měsíčních záloh na provoz domu
  následovně: a) správní poplatek 147,- Kč/byt/měsíc, b) elektřina spol. prostory 50,-
  Kč/osoba/měsíc, c) úklid domu 57,- Kč/osoba/měsíc, d) odvoz odpadu 82,- Kč/osob/měsíc,
  e) nově – vlastní správní činnost 40,-/byt/měsíc
 16. Do nového výboru není ochotný nikdo kandidovat. Funkce statutárního orgánu SVJ tedy
  převezme SBD Nový domov. Stávající výbor zahájí kroky k hladkému přechodu.
 17. Kandidáty na domovníka objektu jsou paní Hrbáčková a pan Čížek. Zvoleni 100%.
 18. Pan Čížek navrhl shromáždění možnost instalace solárních panelů na střechu domu.
  Důvodem je úspora el. energie. Většina přítomných má zájem o detailnější informace
  k tomuto projektu. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu podkladů. Souhlas 94%
  9.Odsouhlasen HV 3 271,- Kč a jeho převod do FO. Odsouhlasena účetní závěrka.
  Zvýšení měsíčních záloh na provoz domu proběhne od června příp. od července 2022.
  Funkce statutárního orgánu SVJ převezme SBD Nový domov. Domovníky objektu jsou
  zvoleni paní Hrbáčková a pan Čížek. Pan Čížek získal mandát na jednání a přípravu
  podkladů k projektu instalace solárních panelů na střechu domu.
 19. V Praze dne 6. 5. 2022