/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Leden 2018

Datum: 8. 1. 2018

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Zpráva o revizi plynového zařízení
  2. Nákup počítače pro potřeby SVJ
  3. Nákup náplně do tiskárny SVJ

Usnesení

  1. Majitelé bytů č. 2, 16, 28, 50, 59 a 62 nezpřístupnili své byty navzdory včasnému upozornění na revizi plynového zařízení. Výbor SVJ vyzve majitele bytů k sjednání nápravy. Na nalezené závady budou majitelé upozornění a vyzváni k odstranění do května 2018.
  2. Pan Komrska seznámil členy výboru s návrhem na nákup počítače UMAX Vision Book 14Wa v pořízovací ceně 5 539 Kč vč. DPH a dopravy. Výbor s návrhem souhlasí. Kontrolní komise nemá námitek.
  3. Pan Komrska zařídí nákup náplně do tiskárny SVJ.