/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Únor 2018

Datum: 5. 2. 2018

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

 1. Požární prevence
 2. Výměna klik oken ve společných prostorách
 3. Příprava revize hromosvodů
 4. Oprava ústředního topení
 5. Výročí kolaudace domu
 6. Předání počítače

Usnesení

 1. Vzhledem ke změněné požární klasifikaci objektu je nutné zřídit požární knihu a jejím vedením pověřit dva proškolené požární preventisty. Požárními preventisty jsou pan Jiří Beneš a paní Ivana Dezortová.
 2. Na základě zprávy požární ochrany je nutné vyměnit zamykatelné kliky oken za nezamykatelné. Výbor SVJ předpokládá náklady spojené s výměnou ve výši 2 500 Kč. Nákup zajistí pan Komrska.
 3. Výbor zajistí podklady pro nastávající revizi hromosvodů.
 4. Byla zjištěna drobná trhlina na přívodu ke stoupačce ústředního topení v bytech severozápad. Oprava bude vyžadovat uzavření a vypuštění celé sekce. Oprava je plánována po topné sezóně, v případě havarijního stavu bude nutné provést výše uvedené kroky neprodleně. Obyvatelé budou informováni o průběhu oprav ve vývěsce domu.
 5. V měsíci září nastane 50. výročí kolaudace domu. Výbor požádá obyvatele, aby sdíleli svoje vzpomínky na stěhování a zabydlování. Se sebraných materiálů vznikne prezentace, která bude dána k dispozici všem.
 6. Pan Komrska předal počítač k užívání ostatním členům výboru