/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Prosinec 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

4. 12. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání:

  1. Posprejovaná fasáda
  2. Změna klasifikace HZS našeho objektu na zvýšené požární nebezpečí
  3. Dodržování pořádku ve společných prostorách domu
  4. Odečty spotřeby vody
  5. Čištění pouliční kanalizace

Usnesení:

  1. PČR informovala výbor SVJ, že odkládá trestní věc. Pachatel neznámý. Pan Beneš je v kontaktu s odbornou firmou která při příznivých klimatických podmínkách poškození fasády odstraní.
  2. Vzhledem ke změně klasifikace našeho domu, budou kontroly požární ochrany probíhat 4x ročně. Dále je nutné nechat přepracovat požární směrnice. Pan Beneš spolupracuje se společností Požární bezpečnost s.r.o. na aktualizaci směrnic. Náklady spojené s výše uvedeným se předpokládají ve výší 25 000,- Kč bez DPH.
  3. Výbor SVJ s politováním konstatuje, že ve společných prostorách se objevují nežádoucí předměty. V souvislosti s častějšími kontrolami požární ochrany je nutné společné prostory udržovat v naprostém pořádku po celý rok.
  4. Výbor upozorňuje, že ve dnech 3. – 5. ledna 2018 dojde k odečtům spotřeby teplé a studené vody v bytech. Výbor žádá o umožnění provedení odečtu.
  5. Pan Beneš zajistil vyčištění pouliční kanalizace v okolí domu.