/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Vniknutí do komůrek

Vážení obyvatelé,

někdo vnikl do prostor komůrek III a následně vypáčil jednu z kójí. K vniknutí došlo podle všeho otevřeným oknem. Okno je nepoškozené a na parapetu jsou stopy od bot.

Výbor tímto důrazně žádá všechny obyvatele domu, aby důsledně zavíraly okna a dveře ve společných prostorách domu.

Nedávejte zbytečně nenechavcům šanci.