/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

2. 10. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Daniel Komrska, Jiří Beneš

OMLUVEN: Ivana Dezortová

Program jednání:

 1. Kontrola hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
 2. Porucha kliky u vstupních dveří
 3. Oprava přivolávacích tlačítek výtahů v přízemí
 4. Aretace vstupních dveří
 5. Kontrola majitelů bytů v katastru nemovitostí
 6. Jednání s panem Kratochvílem ze společnosti AIM

Usnesení:

 1. Dne 30. 10. 2017 od 9:00 proběhne v našem domě kontrola hasičského záchranného sboru dle zákonů č. 133/1985 sb č. 255/2012 sb. Výbor žádá o vyklizení společných prostor (chodby a sklepy).
 2. Dne 2. 10. byla závada odstraněna
 3. V rámci opravy tlačítek bude zřejmě nutné vyměnit několik ks dlaždic. Pan Beneš zjistí rozsah případných prací.
 4. Zadní dveře byli opět otevřené z důvodu nevypnutí aretace. V případě opakovaného problému výbor SVJ nechá aretaci zrušit z důvodu bezpečnosti objektu.
 5. Katastr nemovitostí nevykazuje žádné exekuční řízení na bytové jednotky
 6. Pan Kratochvíl se dohodl s výborem jakým způsobem budou prováděny marketingové akce v domě. Akce bude předem řádně oznámena a pracovník společnosti AIM bude vybaven vysačkou se jménem a fotografií.