/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Červen 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

5. 6. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Ivana Dezortová, Daniel Komrska

OMLUVEN: Jiří Beneš

Program jednání:

  1. Schůzka s kontrolní komisí
  2. Podklady pro zápis do obchodního rejstříku
  3. Rozdělení funkcí
  4. Změna výše příspěvků do fondu oprav
  5. Opravy za měsíc květen 2017

Usnesení:

  1. Pan Červenka si vyzvedl účetní doklady za rok 2016 k dodatečné kontrole
  2. Za účelem zapsání změn v obchodním rejstříku byly připraveny podklady pro městský soud v Praze
  3. Výbor si na schůzce konané dne 18. 5. 2017 rozdělil funkce pro další období
  4. Paní Dezortová požádala o vypracování nových příspěvků do fondu oprav na základě změn odsouhlasených shromážděním SVJ s platností od července 2017
  5. Výtahy, výměna tlačítka, faktura KONE číslo 740097215, Kč 3 265,28 s DPH