/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Provozní informace na Červen

Výbor SVJ informuje, že ve dnech 2.-11.června 2017 bude předseda výboru SVJ v zahraničí.

V případě nutnosti se obracejte na ostatní členy výboru SVJ.