/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Květen 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

9. 5. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

OMLUVEN: Daniel Komrska

Program jednání:

  1. Příprava shromáždění SVJ
  2. Příprava podkladů pro kontrolní komisi
  3. Nedodané plné moci spolumajitelů bytových jednotek

Usnesení:

  1. Výbor připravil veškeré potřebné dokumenty a prodiskutoval program na shomáždění SVJ.
  2. Výbor připravil veškeré účetní doklady ke kontrole kontrolní komisi, která se sejde ve středu 10.5.
  3. K dnešnímu dni evidujeme nedodané plné moci spolumajitelů následujících bytových jednotek: č. 11, 23, 34, 73. Žádáme o okamžité předání dokumentu výboru SVJ.