/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16

Vážení majitelé bytových jednotek, zveme vás na pravidelné shromáždění SVJ .

KDY:

Dne 17.5. 2017 v 18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

přízemí domu Ružinovská 1227/16, Praha 4 – Krč

PROGRAM:

 1. Volba sčítací komise a zapisovatele.
 2. Finance
  • a)  Informace o hospodaření, viz. příloha č. 1 a hospodářském výsledku za rok 2016.
  • b)  Hlasování o odsouhlasení a převodu HV do fondu oprav.
  • c)  Stav účtů a fondu oprav.
  • d)  Informace o průběhu splácení úvěru.
 3. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav, viz. příloha č. 2
 4. Volba členů výboru SVJ pro následující období.
 5. Volba členů kontrolní komise (kandidát: Ing. Jan Červenka)
 6. Informace o provedených opravách a seznámení s plánovanými opravami.
 7. Společné prostory domu v přízemí – změna na bytovou jednotku.
 8. Diskuse a usnesení.
 9. Ukončení shromáždění.

Pokud se nebudete moci zúčastnit shromáždění SVJ, využijte prosím plné moci (viz. zadní strana pozvánky) k Vašemu zastoupení.

Pozvánka včetně příloh je ke stažení zde.