/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Březen 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

6. 3. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání:

 1. Havárie vody
 2. Faktura za kontrolu a opravy závad na plynovém zařízení
 3. Příprava volebního shromáždění
 4. Chybějící klíč od schránky s hasícím zařízením v přízemí
 5. Oprava výtahů
 6. Daňové přiznání za rok 2016

Usnesení:

 1. Pan Beneš informoval ostatní členy výboru o odstranění havárie TV v sekci SZ. V následujících dnech bude vyměněn odvzdušňovací ventil.
 2. Firma Havel vystavila fakturu za kontrolu a opravy na plynovém zařízení. Faktura obsahuje položky, které si majitelé bytů hradí z vlastních prostředku. Paní Dezortová bude fakturu reklamovat.
 3. Shromáždění se uskuteční dne 17. 5. 2017. Členové výboru žádají zájemce o práci ve výboru a kontrolní komisi aby svou kandidaturu ohlásili písemně do 24. 4. 2017.
 4. Pan Beneš zajistí doplnění chybějícího klíčku
 5. Dle zjištěných závad pracovníkem KONE je nutné provést opravy ve výši 40 578 Kč bez DPH. Výbor s nabídkou souhlasí a objedná opravu.
 6. SBD Nový Domov vypracovalo účetní závěrku a daňové přiznání za rok 2016. Daňové přiznání bude podáno na finanční úřad v řádném termínu do konce března 2017.