/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Duben 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

3. 4. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání:

 1. Vyúčtování ročních záloh
 2. Vracení přeplatků vyúčtování
 3. Příprava shromáždění vlastníků bytových jednotek
 4. Změna úklidové služby
 5. Plné moci
 6. Odhad ceny rekonstrukce rozvodu TV, SV, plynu, dešťovodu a odpadu
 7. Kontrolní komise
 8. Květnová schůze výboru SVJ

Usnesení:

 1. Vyúčtování záloh bylo vloženo do schránek
 2. Zájemci o vrácení přeplatku z vyúčtování ročních zálohových plateb ať písemně nahlásí výboru číslo účtu a to nejpozději do 20. 5. 2017.
 3. Výbor se sejde dne 25. 4. a vypracuje pozvánku na schůzi, kterou následně vloží do schránek
 4. Od 3. dubna 2017 dochází ke změně v zajištění úklidu. Výbor SVJ podepsal smlouvu s paní Irynou Fedoriv na dobu neurčitou za stávajících podmínek.
 5. Výbor SVJ urguje majitele bytů 11, 16, 23, 34, 64 a 73, aby dodali chybějící plné moci spoluvlastníků.
 6. Přibližná cena rekonstrukce je odhadnuta na 1 600 000 Kč. Případnou rekonstrukci musí předcházet vypracování projektu.
 7. Výbor obdržel oznámení pana Ing. Jana Červenky, který má zájem kandidovat na následující schůzi do kontrolní komise
 8. Výbor SVJ se sejde v úterý 9. 5. 2017