/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Únor 2017

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

6. 2. 2017

MÍSTO: kancelář výboru Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání:

 1. Předávání stanov SVJ a domovního řádu
 2. Nákup skartavacího stroje
 3. Administrace vstupních čipů
 4. Vydání plných mocí pro spoluvlastníky bytových jednotek
 5. Rekonstrukce rozvodů plynu, vody a odpadu
 6. Příprava shromáždění na květen 2017

Usnesení:

 1. Stanovy a domovní řád si vyzvedli 3 majitelé bytových jednotek
 2. Pan Beneš zakoupil skartovací stroj Sencor v ceně 620,- Kč
 3. Pan Beneš zajistil vyřazní ztracených čipů z evidence
 4. Dle zákona č 89/2012 §1185 odst. 2 (Spoluvlastnictví jednotky) je nutné aby se spoluvlastníci bytových jednotek domluvili na jedné osobě, která bude zastupovat bytovou jednotku při jednání s výborem a shromážděních vlastínků. Formlulář plné moci dodá výbor SVJ vlastníkům dotčených bytových jednotek.
 5. Výbor SVJ si vyžádá předběžné nabídky s rozpočtem na rekontrukci rozvodů plynu, vody a odpadu. Rekonstrukce by připadala v úvahu až po splacení úvěru na zateplení domu.
 6. Výbor SVJ začíná s přípravou volebního shromáždění vlastníků jednotek na měsíc květen. Výbor tímto vyzývá vlastníky bytů ochotných pracovat ve výboru, aby zvážili svoji kandidaturu.