/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Značení vstupních dveří bytů

Výbor SVj vyzývá všechny vlastníky bytů, kterří si vyměnili hlavní vstupní dveře do bytu, aby tyto své dveře označili orientačním číslem bytu tak, jak to bylo před jejich výměnout. Je to nutné pro orientaci pracovníků České pošty.