/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Květen 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

2. 5. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:15

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Nové stanovy
  2. Dotazy k rozúčtování odběru tepla
  3. Reklamace vyúčtování spotřeby studené vody
  4. Přeplatky vyúčtování

Usnesení

  1. Pan Komrska byl pověřen výrobou 100 kopií nových stanov včetně domovního řádu. Stanovy budou k vyzvednutí na příští schůzi výboru SVJ dne 6. 6. 2016
  2. Pan Beneš poptá u firmy INMES výkladový líst k předloženému vyúčtování
  3. Pan Beneš zajistil nabídku od společnosti Český metrologický institut, oblastní inspektorát Praha na nezávislou metrologickou zkoušku patního vodoměru, který za rok 2015 vykazuje abnormální nárůst spotřeby. Cena za službu je Kč 5 400,- bez DPH. Pan Beneš bude dále o vzniklé situaci jednat s PVK.
  4. Paní Dezortová zašle požadavky za vrácení přeplatků záloh na SBD Nový Domov