/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Duben 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

4. 4. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:30

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Připomínky paní Kamarádové k vyúčtování za rok 2015
  2. Výběrové řízení na výměnu hlavního rozvodu teplé vody
  3. Značení bytů
  4. Plánování shromáždění SVJ
  5. Oprava okapu stříšky na zadním vchodem, který byl poškozen těžkým sněhem

Usnesení

  1. Výbor SVJ bude reklamovat u PVK odečet patního měřiče u studené vody, který vykazuje vyšší než obvyklý odběr
  2. Pan Beneš oslovil dvě firmy, které do konce měsíce dubna dodají nabídky na výměnu hlavního rozvodu teplé vody ke stoupačkám
  3. Výbor SVJ upozorní majitelé bytů na nutnost číselného značení vstupních dveří do bytové jednotky
  4. Výbor SVJ svolá shromáždění členů SVJ na listopad 2016
  5. Pan Beneš pověřil údržbáře pana Nováka opravou okapu