/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Prosinec 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

7. 12. 2015

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

OMLUVEN: Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Shromáždění vlastníků
  2. Úprava výše správních poplatků SBD Nový Domov
  3. Provozní náklady za r 2014 – dotaz p. Straka byt č. 74

Usnesení

  1. Výbor zajistí nové a opravené stanovy, které byly schváleny na Shromáždění vlastníků 25. 11. 2015 a dodá všem vlastníkům bytů i s přílohou Domovního řádu. Tisk zajistí p. Komrska
  2. Výbor dostal dopis od SBD Nový Domov o úpravě a výši správních poplatků. Pan Beneš zjistí přesné informace na družstvu
  3. Paní Kamarádová vysvětlila p. Strakovi vyúčtování ročních nákladů na byt č. 74 za rok 2014
  4. Pan Beneš zajistí kopii smlouvy s Teplárnami Praha