/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Členská schůze Listopad 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 25.11.2015

Přítomno 61 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 74,08 %, shromáždění je usnášení schopné.

1. Předseda shromáždění- Jiří Beneš

zapisovatel – Mgr. Jitka Komrsková

2. Přijetí nových stanov

 1. přítomen notář, pan Mgr. Tomáš Ostrožlík
 2. návrh  nových stanov je bez připomínek
 3. hlasování o přijetí stanov – souhlasí 100% přítomných vlastníků

3. Finance

 1. hospodářský výsledek 659 960,74 Kč, zpráva kontrolní komise – hospodaření bez připomínek
 2. účetní závěrka a HV r. 2014 – hlasování o odsouhlasení a převodu do fondu oprav. Souhlasí 100 % přítomných vlastníků
 3. informace o stavu účtů
 4. informace o průběhu splácení úvěru
 5. úprava záloh na služby a správu domu – zálohy budou upraveny podle skutečných spotřeb r. 2014. Souhlasí 100 % přítomných vlastníků
 6. návrh na převod zisků z příjmu kolárny do FO – Souhlasí 100 % přítomných vlastníků.

Usnesení

 1. Nové stanovy byly přijaty. V dohledné době budou vlastníkům k dispozici.
 2. Účetní závěrka a HV r. 2014 byly přijaty. HV bude převeden do FO.
 3. Úpravy záloh na provoz domu budou vypracovány účetní společenství a předány všem vlastníkům.
 4. Zisk z kolárny bude převáděn do fondu oprav.