/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Opakovaná kontrola plynového zařízení

Výbor SVJ upozorňuje a žádá vlastníky a nájemce bytů č. 16, 17, 28, 34, 54, 58, 75, 76 a 78, aby podle Stanov čl. 3.8. umožníli po předchozím vyzvání společenství přístup do jednotky, pokud to vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. a také podle Domovního řádu Čl. 2. odst. 3.

Dne 17 prosince 2015 od 18:00 hod bude provedena kontrola plynového zařízení u těchto bytů podle Vyhlášky č. 85/1978 sb. českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.