/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Leden 2016

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

4. 1. 2016

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová

OMLUVEN: Daniel  Komrska

Program jednání

 1. Dodatek smlouvy s SBD Nový Domov
 2. Výměna vodovodní baterie v úklidové místnosti
 3. Výpadky čipových zámků
 4. Informace o vložení nových stanov do obchodního rejstříku
 5. Havárie teplé vody
 6. Úprava kolárny

Usnesení

 1. Výbor SVJ souhlasí s dodatkem ke smlouvě o zajišťování správy společných částí domu. Pan Beneš donese podepsaný dodatek na SBD.
 2. Paní Dezortová zajistí nákup vodovodní baterii do úklidové místnosti.
 3. Pan Beneš zajistí kontrolu u firmy Kaltmeyer.
 4. Pan Beneš se bude informovat u soudu na požadavky pro vložení nových stanov do obchodního restříku.
 5. Jelikož se jedná již o druhou havárii během půl roku, zajistí pan Beneš kontrolu rozvodu teplé vody technické podlaží.
 6. Paní Dezortová svolá schůzi zájemců na úterý 26. ledna 2016