/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na schůzi SVJ Listopad 2015

Vážení majitelé bytových jednotek,
dne ​25. 11. 2015​ v ​18:00​ se uskuteční pravidelná schůze SVJ Ružinovská 1227.

Místo konání

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 ­ Krč, Pavilon C ­ jídelna

Program schůze

1. Volba sčítací komise a zapisovatele

2. Přijetí nových stanov

a. Představení notáře
b. Diskuze k novým stanovám c. Hlasování o přijetí stanov

3. Finance

a. Informace o hospodaření a hospodářském výsledku za rok 2014
b. Hlasování o odsouhlasení a převodu hospodářského výsledku do fondu oprav
c. Stav účtů a fondu oprav
d. Informace o průběhu splácení úvěru
e. Výše záloh na služby a správu domu
f. Hlasování o výši záloh na příští měsíce

4. Provozní informace

5. Ukončení schůze

Prostudujte si prosím přiložený návrh stanov (viz pozvánka níže) a případné připomínky sdělte neprodleně výboru SVJ, nejpozdějí však do 18. 11. 2015.

Pokud se nebudete moci zúčastnit schůze SVJ, je možné využít plné moci (viz 2. strana pozvánky) k Vašemu zastoupení.

Pozvánka je ke stažení zde: SVJ_11_2015-Pozvanka_v2