/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Říjen 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

5. 10. 2015

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:š0

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

 1. Stavební úpravy v bytě číslo 44
 2. Pořádek v domě
 3. Neohlášené stavební úpravy v bytě číslo 62
 4. Stížnost na funkci topení
 5. Kolárna
 6. Přerostlá zeleň
 7. Stanovy
 8. Příprava schůze SVJ

Usnesení

 1. Paní Trmalová požádala výbor SVJ o povolení k instalaci klimatizace ve svém bytě. Výbor se bude informovat na možný způsob provedení.
 2. Paní Dadiková žádá výbor o vyvěšení upozornění na dodržování domovního řádu, článek 4 odstavec 1. Pan Beneš upozornění vypracuje.
 3. Výbor zašle panu Fraňkovi dopis s upozorněním na porušení domovního řádu a možné následky. Zajistí paní Dezortová.
 4. Paní Štěpánková informovala výbor o nefunkčnosti topení v JV sekci domu (2+1). Pan Beneš pověří údržbáře pana Nováka odstraněním závady.
 5. Paní Dezortová svolá zájemce a uživatele kolárny na společnou schůzku.
 6. Paní Habartová upozornila pana Beneše na přerostlou lípu před domem. Pan Beneš požádá o úpravu odbor životního prostředí městské části.
 7. Příprava návrhu znění stanov. Pan Komrska vloží text na Internet a zajistí pořízení tištěných kopií pro členy SVJ.
 8. Termín schůze byl určen na 25. 11. 2015 v 18:00. Pan Komrska zajistí publikování pozvánky a pořízení tištěných kopií pro členy SVJ. Paní Dezortová zajistí přítomnost notáře.