/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Úprava pracovní verze stanov

Na základě podnětů členů SVJ byla upravena pracovní verze stanov.

Následující dokument obsahuje seznam změn:

Přehled změn stanov

Následující dokument obsahuje plné znění stanov a změny jsou zde zvýrazněny:

STANOVY_SV_Ruzinovska_2015-11-19