/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Informace ke Shromáždění vlastníku 2015

Výbor SVJ se dohodl, že Shromáždění vlastníků se bude konat v druhé polovině měsíce října 2015.

Důvodem je delší doba pro vypracování nových Stanov právníkem.

Tyto stanovy bychom chtěli na Shromáždění vlastníků schválit.

Výbor děkuje předem za pochopení.