/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Zvonky

Byla dokončena rekonstrukce domovního telefonního a zvonkového vedení.

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky a nájemníky bytů, aby si zkontrolovali funkčnost zvonků. Případné závady oznamte výboru SVJ do 30. května 2015.

Výbor SVJ dále žádá všechny vlastníky a nájemce bytů, aby si nezapojovali vlastní melodické zvonky do domovního vedení (tyto zvonky ruší domovní rozvod).