/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Červen 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

1. 6. 2015

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel  Komrska

Program jednání

 1. Zálohová daň z příjmu za rok 2015
 2. Stížnost paní Melíškové na porušování domovního řádu čl. 7 odst. 1
 3. Zvonky
 4. Nové stanovy
 5. Schůze výboru SVJ v měsici srpnu
 6. Uskladnění kol

Usnesení

 1. Paní Dezortová podala na finanční úřad žádost o prominutí zálohy na daň z příjmu za rok 2015. Žádosti bylo vyhověno.
 2. Výbor věc projednal s majitelem dotčeného bytu a stížnost mu předal. Majitel bytu přislíbil nápravu.
 3. Výbor přijal tři reklamace na funkci bytových zvonků. Pan Beneš věc projedná s majiteli bytů.
 4. Výbor obdržel a projednal pracovní verzi stanov. Na stanovách se bude dále pracovat.
 5. Schůze výboru SVJ v měsíci srpnu se nebude konat z důvodu dovolených.
 6. Výbor eviduje žádosti o umístění kol do kolárny. Její kapacita je v současné době naplněna. Jedno z možných řešení je montáž dalších držáků na stěny kolárny. V nejbližší době výbor osloví zájemce o umístění kol a svolá schůzku. Další možnost je dlouhodobé uskladnění v technickém podlaží domu pro kola která nejsou často používána.