/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Pozvánka na schůzi SVJ Leden 2015

Pozvánka na mimořádnou schůzi SVJ

Vážení majitelé bytových jednotek,

dne 28. 1. 2015 v 18:30 se uskuteční mimořádná schůze společenství vlastníků bytových jednotek Ružinovská 1227. Tato schůze se bude konat v přízemí našeho domu.

Hlavním bodem schůze bude projednání výměny hlavních elektrických rozvodů v našem domě. Záměr provést výměnu byl již představen na členské schůzi SVJ konané dne 21. 5. 2014. Výměna již byla předjednána s kontrolní komisí a zápis z této schůze je spolu s doporučenou nabídkou přiložen k pozvánce.

Vybraná nabídka je zajímavá tím, že v návrhu se nepočítá s omezením prostoru v chodbě a nové rozvody budou taženy v místech současných rozvaděčů. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na členy výboru.

Pokud se nebudete moci zúčastnit schůze SVJ, je možné využít plné moci k Vašemu zastoupení. Plnou moc není potřeba opatřit potvrzeným podpisem a formulář je možné vyzvednout u členů výboru.

Program schůze

  1. Volba zapisovatele
  2. Volba sčítací komise
  3. Představení nabídky na výměnu hlavních elektrických rozvodů
  4. Diskuze
  5. Hlasování o souhlasu s provedením výměny hlavních elektrických rozvodů
  6. Rekapitulace hlasování a přijetí usnesení
  7. Ukončení schůze