/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Mimořádná schůze výboru SVJ a kontrolní komise SVJ k výměně hlavních elektrických rozvodů

Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ a kontrolní komise SVJ Ružinovská 1227

Datum:  8. 1. 2015

Čas: 18:30 – 20:45

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Přítomni

Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska, Pavla Doležalová, Mgr. Milada Borovičková, Ing. Jan Červenka

Program jednání

Výběr dodavatele výměny hlavních elektrických rozvodů v domě

p. Beneš seznámil přítomné se 4 nabídkami oslovených firem. Konstatoval, že v jádru jsou všechny nabídky stejné a liší se cenou. Všechny nabídky počítají s novými rozvaděči na nových místech v patrech. Jedna nabídka byla rozšířena o možnost montáže nových rozvaděčů na původní místa.

Po probrání možností a debatě se všichni dohodli oslovit firmu Duel, která nabízí montáž rozvaděčů na původní místo.

Usnesení

Výbor SVJ svolá mimořádnou schůzi, na které se bude hlasovat o výměně hlavních elektrických rozvodů firmou Duel. V případě obdržení potřebného souhlasu vlastníků bytových jednotek zahájí výbor jednání s vybranou firmou Duel.