/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Leden 2015

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

5. 1. 2015 

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 10. 11. 2014
  2. Řešení stížností k bytu č. 34
  3. Otevírání dveří u komůřek č. 3
  4. Osvětlení chodby u bytu č. 1

Usnesení

  1. Pan Komrska vytvoří seznam závad jednotlivých bytů
  2. Majitelé bytu budou pozváni na následující schůzi výboru SVJ 2. 2. 2015
  3. Pan Novák bude požádán aby zkontroloval funkčnost dvěří
  4. Pan Beneš zjistí možnosti seřízení nebo výměny pohybového čidla