/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze Výboru SVJ Listopad 2014

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

3. 11. 2014

 

MÍSTO: kancelář Ružinovská 1227/16

ČAS: 18:30 – 20:00

PŘÍTOMNI: Jiří Beneš, Daniel  Komrska

Program jednání

  1. Seznámení paní Uchytilové s jednáním výboru SVJ ve věci rušení nočního klidu
  2. Projednání provozních záležitostí s panem Fraňkem
  3. Revize plynového rozvodu
  4. Zdražení prodeje čipů od vchodových dveří

Usnesení

  1. Paní Uchytilová zváží další kroky
  2. Pan Franěk byl sesnámen s povinností nahlásit výboru SVJ výměnu oken
  3. Dlouhodobě nepřítomní vlastníci bytů budou vyzvání k zpřístupnění bytů v daném termínu. V případě neumožnění vstupu bude nutné domluvit náhradní termín. Náklady s tím spojené budou hrazeny vlastníky bytu.
  4. Výbor zvyšuje cenu čipů z Kč 200,- na Kč 250,- z důvodu nákladů spojených s přeprogramováním řídících jednotek.