/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Zvýšená kriminalita

Vzhledem ke zvýšené kriminalitě na sídlišti Krč (jde o přepadávání starších občanů, vykrádání bytů apod.), žádá výbor SVJ všechny obyvatele domu (včetně dětí), aby striktně dodržovali  Domovní řád, zejména čl. 9. odstavec 1 – kontrolovali uzavření dveří při odchodu nebo příchodu, odstavec 2. – nepouštěli do domu cizí osoby.

Každý obyvatel tohoto domu má vlastní vstupní čip. Zvonkové tablo je plně funkční, návštěvy si mohou zazvonit.