/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Členská schůze Květen 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 21. 5. 2014

Přítomno 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01 %, shromáždění je usnášení schopné.

 1. Úvod
  • 1.1. Zapisovatel – pí. Dezortová
  • 1.2. Sčítací komise – pí. Kamarádová, pí. Sorré, p. Štěpánek 1.3. Informace spol. INMES k odečtům měřičů tepla
 2. Informace o hospodaření
  • 2.1. Zpráva kontrolní komise k hospodaření a o účetnictví
  • 2.2. Návrh schválení hospodářského výsledku 29.117,- Kč a jeho převodu do fondu oprav.
  • 2.3. Návrh schválení roční závěrky 2013 na základně zprávy kontrolní komise.
  • 2.4. Informace o aktuálním stavu financí
 3. Návrh domovního řádu
 4. Shrnutí a konečné vyúčtování s Revita-G, a.s.
 5. Přestavba společných prostor domu na bytovou jednotku
  • 5.1. Informace o nutných právních úkonech
  • 5.2. Informace o možných variantách a nákladech
 6. Volby
  • 6.1. Nominace do kontrolní komise – pan Červenka
  • 6.2. Rezignace předsedy výboru SVJ pana Beneše z důvodu sjednocení volebního období všech 3 členů výboru
  • 6.3. Nominace do výboru
   • 6.3.1.pan Beneš
   • 6.3.2.pan Komrska
   • 6.3.3.paní Dezortová
 7. Informace o chystané výměně elektrického vedení ve společných prostorách domu. Úprava společné tel. antény pro příjem signálu v HD rozlišení.
 8. Zvýšení příspěvku do fondu oprav na 26,50 Kč / m2 dle ustanovení občanského zákoníku § 1180 odst.2 a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. V § 12 od července 2014.
 9. Hlasování k výše uvedeným bodům
 • Bod 2.2
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 2.3
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 3
  • souhlasí 45 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 55,35% nesouhlasí 2 členové SVJ s celkovým majetkovým podílem 2,66% nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 5
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 6.1
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 6.3.1
  • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 • Bod 6.3.2
  • souhlasí 46 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 56,69% zdržel se jeden člen SVJ s celkovým majetkovým podílem 1,32% nikdo nebyl proti
 • Bod 6.3.3
  • souhlasí 46 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 56,69% zdržel se jeden člen SVJ s celkovým majetkovým podílem 1,32% nikdo nebyl proti

Usnesení

Shromážnění SVJ se usneslo na všech bodech, které jsou obsaženy ve výsledcích hlasování a na zvýšení příspěvků do fondu oprav na 26,50 Kč/m2.