/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Závada výtahu

Vážení obyvatelé,

jeden z našich výtahů má závadu. Závadu jsme se pokusili odstranit za telefonické pomoci technika firmy Kone. Závadu se žel nepodařilo odstranit a je nutný odborný servisní zásah.

Servisní zásah proběhne v úterý 14. 4. 2020.

Do té doby mějte prosím strpení při čekání na výtah.