/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Prosinec 2019

MÍSTO: kancelář SVJ Ružinovská 1227

ČAS: 18.30 – 20.00 hod.

PŘÍTOMNI: I. Dezortová, J. Beneš

OMLUVEN: D. Komrska

Program jednání:

1. Výsledky kontroly plynových zařízení

2. Deratizace

3. Větrání domu

4. Závada odsávání SZ bytů

Usnesení:

1. V listopadu proběhla kontrola plynových zařízení v bytových  jednotkách firmou Havel. U některých bytů byly zjištěny závady, které je nutné odstranit v termínu určeném firmou Havel. Vlastníky, kterých se oprava týká, bude výbor kontaktovat prostřednictvím dopisu do schránky, příp. e-mailem.

2. V  pátek 29.11. byla provedena pravidelná kontrola deratizační službou. Polovina  návnad  byla hlodavci zkonzumována. Nebyl nalezen žádný mrtvý kus. Návnady byly doplněny. Další kontrola  proběhne  opět  za 3 měsíce.

3. Výbor žádá obyvatele 13. a 14. patra, aby po použití ventilačního okna na chodbě, okna zavírali. Ochlazují se tím nepřiměřeně stěny SV bytů a schodiště.

4. Závada odsávání bude do 14 dnů odstraněna odbornou firmou Hrdlička.