/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Květen 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:15

Přítomni: Jiří Beneš, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Vyúčtování spotřeby SV v bytě 23
  2. Instalace žebříku na střechu domu
  3. Roční vyúčtování záloh

Usnesení

  1. Výbor se spojil s majitelem bytu a předběžně se dohodl na provedení zkoušky vodoměru. Metodika testu bude upřesněna.
  2. Pan Beneš s panem Komrskou instalují na střechu během následujícího týdne žebřík, který umožní pravidelnou údržbu antény.
  3. Vyúčtování záloh si nevyzvedlo 35 vlastníků bytů. Tato vyúčtování budou vhozena do schránek odpovídajících bytů. Na případné reklamace na nedoručení vyúčtování nebude brán zřetel.