/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Duben 2019

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:30

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Havárie stoupačky TV
  2. Rekonstrukce domovních rozvodů (stoupaček)
  3. Výpadky televizního signálu
  4. Vyúčtování záloh za rok 2018
  5. Kontrola účetnictví za rok 2018

Usnesení

  1. Dne 26. 3. praskla stupačka TV a vytopila dva byty vč. dvou rozvaděčů elektrické energie a kanceláře SVJ. Pan Beneš zajistil nutné opravy. Událost ukazuje na nutnost provedení rekonstrukce domovních rozvodů.
  2. Výbor zajistí zpracování projektu rekonstrukce rozvodů, který je nutný k výběrovému řízení na realizace rekonstrukce
  3. Pan Beneš objednal servisní zásah odborné firmy
  4. Celkem 35 majitelů bytů si vyzvedlo vyúčtování záloh
  5. Výbor byl seznámen s ukončením kontroly účetnictví kontrolní komisí. Kontrolní komise nemá zásadní výhrady k vedení účetnictví a žádá doplnění některých údajů