/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Schůze výboru SVJ Listopad 2018

Zápis ze schůze výboru SVJ Ružinovská 1227

Místo: Kancelář SVJ, Ružinovská 1227/16

Čas: 18:30 – 20:00

Přítomni: Jiří Beneš, Ivana Dezortová, Daniel Komrska

Program jednání

  1. Příprava shromáždění vlastníků bytových jednotek
  2. Dotaz k instalaci venkovní žaluzie
  3. Opravy výtahů
  4. Revize hromosvodu

Usnesení

  1. Distribuce pozvánky na shromáždění. Příprava hlasovacích čísel. Diskuse k programu shromáždění.
  2. Výbor získal informace týkající se dotazu a předá je tazateli
  3. Z proběhlé kontroly výtahů vyplývá, že bude nutné vyměnit celkem 5 tlačítek v kabinách.
  4. V roce 2018 je potřeba nechat provést revizi hromosvodů. Pan Beneš zajistí potřebné a osloví odbornou firmu