/* Vlozeni seznam kodu na stranku xyz */

Informace k proběhlé revizi plynu

Dne 9.11.2018 byla provedena revize NTL, domovní plynovod včetně připojených spotřebičů v našem domě. Tato revize byla včas oznámena a přesto někteří vlastníci porušili STANOVY a DOMOVNÍ ŘÁD tím,že neumožnili podle Čl.VI.odst.3.8 Stanov a Čl.2.odst.3.DOMOVNÍHO ŘÁDU vstup do bytové jednotky.

Jedná se o bytové jednotky č.13, 25, 41, 54, 59, 61.

Vlastníkům bytových jednotek u kterých byly nalezeny závady, dostali do svých schránek druh závady s termínem odstranění.Doklad o odstranění předají výboru SVJ.